Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Rudzka lewica razem w wyborach samorządowych

dodano 2014-07-03 07:45 w kategorii: Powiatowe

Podpisanie odbyło się publicznie, z udziałem posła Zbyszka Zaborowskiego oraz członków i sympatyków rudzkiej lewicy oraz lokalnych mediów.

Sygnatariuszami porozumienia jest pięć rudzkich organizacji lewicowych:

·  Sojusz Lewicy Demokratycznej

·  Unia Pracy

·  Stowarzyszenie „Nasze Miasto”

·  Stowarzyszenie „Pokolenia”

·  Stowarzyszenie „Rudzki Samorząd”

Pełny tekst deklaracji:


DEKLARACJA RUDZKIEJ LEWICY

My, niżej podpisani przedstawiciele partii politycznych i stowarzyszeń, a także osoby bezpartyjne popierające ruch lewicowy w Naszym Mieście, deklarujemy chęć współpracy w przygotowaniach i starcie w najbliższych wyborach samorządowych.

Deklarujemy i zobowiązujemy się do:

Po pierwsze –            utworzenia porozumienia programowo-organizacyjnego Samorządowe Porozumienie Lewicy w Rudzie Śląskiej.

Po drugie –    przygotowania wspólnego programu wyborczego, którego podstawą będzie dobro mieszkańców naszego miasta.

Po trzecie –    wspólnego startu w wyborach samorządowych z list wyborczych Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej – Unii Pracy.

Po czwarte –  utworzenia po wyborach samorządowych wspólnego Klubu Radnych.

Po piąte –       rzeczowej rozmowy o przyszłości i perspektywach Rudy Śląskiej na tle rozwoju całej aglomeracji śląskiej.

Samorządowe Porozumienie Lewicy w Rudzie Śląskiej podpisujemy po to, by:

- wzmocnić zaufanie mieszkańców do instytucji samorządu terytorialnego,

- budować społeczeństwo obywatelskie, którego podstawą jest indywidualna i grupowa aktywność mieszkańców,

- wzmocnić pozycję ruchu lewicowego, poprzez realizowanie i propagowanie jego lewicowej polityki, szczególnie w zakresie szeroko pojętej ekonomii społecznej.

Mieszkańcy Rudy Śląskiej to mądrzy, pracowici i uczciwi ludzie. Wierzymy, że nasz kandydat na Prezydenta Miasta, kandydaci na Radnych Rady Miasta oraz na Radnych Sejmiku Województwa Śląskiego sprostają ich oczekiwaniom.

Sygnatariusze

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Jerzy Krótki

Unia Pracy

Jerzy Zawarczyński

Stowarzyszenie „Nasze Miasto”

Józef Osmenda

Stowarzyszenie „Pokolenia”

Kazimierz Derlatka

Stowarzyszenie „Rudzki Samorząd”

Zbigniew Litke

 

Ruda Śląska, 30 czerwca 2014 r.


 Komentarze

Wydarzenia