Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Informacja dotycząca projektu ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych

dodano 2013-09-09 19:48 w kategorii: Ludzie

Reszta ugrupowań reprezentowanych w podkomisji - nie wzięła udziału w głosowaniu.

Podkomisja pracowała nad 4 projektami: Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Platformy Obywatelskiej, Solidarnej Polski oraz obywatelskim. Podkomisja wybrała jako wiodący - projekt obywatelski.

Decyzja ta zapadła dopiero po spotkaniu Premiera Donalda Tuska z działkowcami z PZD. Wcześniej Platforma Obywatelska promowała własny projekt, który likwidował Polski Związek Działkowców, komunalizował i nacjonalizował majątek działkowców wytworzony z ich składek i wprowadzał nowe opłaty dla działkowców, w tym 5-ciokrotność podatku rolnego.

Donald Tusk zmienił taktykę Platformy, „przytulając" działkowców na podobieństwo matek I kwartału. Jednocześnie posłowie Platformy Obywatelskiej zawarli sojusz zaczepno - odporny z Solidarna Polską, dzięki któremu wymienili przewodniczącego podkomisji na swoją przedstawicielkę -Krystynę Sibińską oraz przejęli kierowanie pracami nad nową ustawą dotyczącą ogrodnictwa działkowego. Sojusz ten zaowocował istotnymi zmianami w projekcie obywatelskim, który w nowej postaci budzi wątpliwości natury konstytucyjnej.

Zasadnicze zmiany dotyczą:

1. Wprowadzenia idei uwłaszczenia działkowców (zapisanej w projekcie Solidarnej Polski). W myśl projektu działkowcy użytkujący działki w ogrodach gdzie stowarzyszenie posiada własność lub użytkowanie wieczyste, będą mogli wystąpić do stowarzyszenia - czytaj PZD - o przekazanie im tego prawa.

W ten sposób w Polsce będą funkcjonować działkowcy o różnym statusie: właściciele oraz działkowcy posiadający jedynie prawo użytkowania działki.

2. Zlikwidowano możliwość wsparcia finansowego z budżetu gmin, za wyjątkiem okresu tworzenia nowych działek.

3. Wprowadzono również instytucję potwierdzania członkostwa w stowarzyszeniu ogrodowym - czytaj PZD - w ciągu 5 miesięcy po wejściu w życie nowych przepisów, z sankcją jego utraty.

Wydaje się, że jest to rozwiązanie sprzeczne z zasadą wolności zrzeszania się zawartej w art.58 Konstytucji RP.

4. Wprowadzono też wolny obrót działkami, bez potwierdzania zmiany użytkownika przez stowarzyszenie ogrodowe i wprowadzono szereg innych przepisów utrudniających utrzymanie spoistości ogrodów i zarządzanie nimi.

 

W moim przekonaniu projekt nowej ustawy wymaga dalszych konsultacji z działkowcami.

Katowice, 29 lipca 2013r.

/-/ Zbyszek Zaborowski

Stanowisko Rady Krajowej Polskiego Związku Działkowców w sprawie zmian w projekcie obywatelskim.Komentarze

Wydarzenia